Ανακοινώσεις εταιρείας

15 Οκτ 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2019 της εταιρίας
15 Οκτ 2020

Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με την ετήσια πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας