Ανακοινώσεις εταιρείας

2 Σεπτεμβρίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση (2021)

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση (2021) Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με την ετήσια πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας
25 Ιουνίου 2021

Πολιτική ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας

Δείτε ή κατεβάστε το σχετικό έγγραφο PDF της εταιρείας μας, Πέτρος Τσαγκλής Α.Ε.:
15 Οκτωβρίου 2020

Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2019 της εταιρίας
15 Οκτωβρίου 2020

Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με την ετήσια πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας