Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με την ετήσια πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Tsaglis-Olive-Oil-Πρόσκληση-σε-τακτική-Γενική-Συνέλευση-10-9-2020