Οικονομικές Καταστάσεις 2019

Δείτε ή κατεβάστε το έγγραφο PDF σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης του 2019 της εταιρίας

Τσαγκλής-Πέτρος-ΑΕ-Οικονομικές-Καταστάσεις-2019