ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε.

Προμήθεια & τυποποίηση
ελαιολάδου


Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε. έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο χώρο του ελαιολάδου. Από την ίδρυσή της, το 1988, συνεργάστηκε με εργοστάσια τυποποίησης ελαιολάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και κυρίως στην Ιταλία. ​Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η ενασχόληση με την τυποποίηση ελαιολάδου αποτελούν φυσική συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης πορείας στον επιχειρηματικό χώρο. Έχοντας ήδη 29 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία εξελίσσει συνεχώς τη δομή και τη λειτουργία της ακολουθώντας τα δεδομένα της αγοράς. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα en ISO 9001 και 22000.

Βρισκόμαστε στη Μεσσηνία

Ίκλαινα, Νοτιοδυτική Πελοπόννησος


Our facilities have storage capacity of 900 tonnes of olive oil and trades up to 7000 tonnes of olive per year. Our processes include palleting for safe and organised shipping of our products worldwide. We choose the best quality olive oil for our region.

Οι εγκαταστάσεις μας έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 900 τόνων ελαιολάδου και εμπορεύονται έως και 7000 τόνους ελαιολάδου ετησίως. Οι διαδικασίες μας περιλαμβάνουν παλετοποίηση για ασφαλή αποστολή των προϊόντων μας σε όλο τον κόσμο. Επιλέγουμε πάντα τις καλύτερες ποικιλίες ελαιολάδου της περιοχής μας.
 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
από τη μεσσηνιακή γη


Παράγουμε ελαιόλαδο από τις καλύτερες ποικιλίες ελιών, σε μια από τις πιο γνωστές περιοχές της Ελλάδας

Επιλογές
ελαιολάδου


Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο


Ελαιόλαδο από τις καλύτερες ποικιλίες ελιών, σε μια από τις πιο διάσημες περιοχές ελαιολάδου της Ελλάδας! Επικοινωνήστε μαζί μας για ερωτήσεις, παραγγελίες ή προτάσεις συνεργασίας. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα προϊόντα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Περισσότερα
για τις υπηρεσίες μας

Η εταιρεία Tsaglis εμπορεύεται και τυποποιεί υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με τα χαμηλότερα οξέα, τα οποία συνήθως δεν ξεπερνούν τους 0,5 βαθμούς. Η εταιρεία παραλαμβάνει επιλεγμένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώτης ποιότητας από το δίκτυο προμηθευτών/συνεργατών της περιοχής. Μετά την παραλαβή του και αφού ζυγιστεί, το ελαιόλαδο αποθηκεύεται προσωρινά σε ανεξάρτητες ανοξείδωτες δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου, έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία της τυποποίησης. Στις δεξαμενές εφαρμόζεται σύστημα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου με καθημερινές μετρήσεις δεικτών όπως θερμοκρασία ελαιόλαδου σε κάθε δεξαμενή και θερμοκρασία χώρου, ώστε να διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
Για τις ανάγκες ποιοτικού ελέγχου του ελαιόλαδου υπάρχει χημείο, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικές εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και τυποποίησης. Η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί κύριο παράγοντα της εξασφάλισης των καταναλωτών για τη γνησιότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Τα επώνυμα, τυποποιημένα ελαιόλαδα επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται αυστηρά και σταθερά για την ποιότητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για τους καταναλωτές, γίνονται πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχει ορίσει ο ευρωπαϊκός κανονισμός ελαιολάδου και βέβαια βάσει των υψηλών standards που έχει θέσει η εταιρεία και εγγυώνται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τελικού προϊόντος.

Οι άνθρωποί μας

​Ο μεγαλύτερος συντελεστής επιτυχίας είναι οι άνθρωποι συνεργάτες και παραγωγοί, που αποτελούν το κύριο συστατικό της επιτυχίας και της αξιοπιστίας της εταιρείας, απολαμβάνοντας τα οφέλη και την ικανοποίηση από την πολύχρονη υποδειγματική λειτουργίας της. Το διοικητικό μας προσωπικό αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: