Επιλογές
ελαιολάδου

Η εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ Α.Ε. έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο χώρο του ελαιολάδου. Από την ίδρυσή της, το 1989, συνεργάστηκε με εργοστάσια τυποποίησης ελαιολάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.


 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
από τη μεσσηνιακή γη


Παράγουμε ελαιόλαδο από τις καλύτερες ποικιλίες ελιών, σε μια από τις πιο γνωστές περιοχές της Ελλάδας

Δραστηριότητες

Η εταιρεία Tsaglis εμπορεύεται και τυποποιεί υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με τα χαμηλότερα οξέα, τα οποία συνήθως δεν ξεπερνούν τους 0,5 βαθμούς. Η εταιρεία παραλαμβάνει επιλεγμένο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώτης ποιότητας από το δίκτυο προμηθευτών/συνεργατών της περιοχής. Μετά την παραλαβή του και αφού ζυγιστεί, το ελαιόλαδο αποθηκεύεται προσωρινά σε ανεξάρτητες ανοξείδωτες δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι κατάλληλων προδιαγραφών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου, έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία της τυποποίησης. Στις δεξαμενές εφαρμόζεται σύστημα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου με καθημερινές μετρήσεις δεικτών όπως θερμοκρασία ελαιόλαδου σε κάθε δεξαμενή και θερμοκρασία χώρου, ώστε να διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.

Για τις ανάγκες ποιοτικού ελέγχου του ελαιόλαδου υπάρχει χημείο, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικές εργαστηριακές αναλύσεις, οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας και τυποποίησης. Η τυποποίηση του ελαιολάδου αποτελεί κύριο παράγοντα της εξασφάλισης των καταναλωτών για τη γνησιότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Τα επώνυμα, τυποποιημένα ελαιόλαδα επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται αυστηρά και σταθερά για την ποιότητά τους. Οι έλεγχοι αυτοί αποτελούν τη δικλείδα ασφαλείας για τους καταναλωτές, γίνονται πάντα βάσει των προδιαγραφών που έχει ορίσει ο ευρωπαϊκός κανονισμός ελαιολάδου και βέβαια βάσει των υψηλών standards που έχει θέσει η εταιρεία και εγγυώνται τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τελικού προϊόντος.

Οι εγκαταστάσεις μας


​Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η ενασχόληση με την τυποποίηση ελαιολάδου αποτελούν φυσική συνέχεια μιας ήδη επιτυχημένης πορείας στον επιχειρηματικό χώρο. Έχοντας ήδη 29 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία εξελίσσει συνεχώς τη δομή και τη λειτουργία της ακολουθώντας τα δεδομένα της αγοράς.


Περισσότερα για εμάς

Έως

7000

τόννους

διακίνησης ελαιολάδου ετησίως

Δυνατότητα

900

τόννων

αποθήκευσης ελαιολάδου

Βίντεο παρουσίασης υπηρεσιών


Η μονάδα τυποποίησης ελαιόλαδου περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες και αυτόματες εγκαταστάσεις τυποποίησης. Η διαδικασία της τυποποίησης ακολουθεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας, με ποιοτικό έλεγχο που πιστοποιείται κατά ISO 9001 και ISO 22000 από διεθνείς εταιρείες πιστοποίησης και επιπλέον περιλαμβάνει αυστηρό και συστηματικό εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Στις δεξαμενές εφαρμόζεται σύστημα αυστηρού ποιοτικού ελέγχου με καθημερινές μετρήσεις δεικτών όπως θερμοκρασία ελαιόλαδου σε κάθε δεξαμενή και θερμοκρασία χώρου, ώστε να διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες διατήρησης του προϊόντος. Επιπλέον υπάρχει σύστημα ιχνηλασιμότητας με αποτέλεσμα να είναι γνωστή η ακριβής προέλευση και ο τόπος παραγωγής της κάθε ποσότητας ελαιόλαδου.

 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για παραγγελίες και προτάσεις συνεργασίας. Αποστέλλουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παγκοσμίως.


Οι άνθρωποί μας

​Ο μεγαλύτερος συντελεστής επιτυχίας είναι οι άνθρωποι συνεργάτες και παραγωγοί, που αποτελούν το κύριο συστατικό της επιτυχίας και της αξιοπιστίας της εταιρείας, απολαμβάνοντας τα οφέλη και την ικανοποίηση από την πολύχρονη υποδειγματική λειτουργίας της.